Artboard 5

חנות דיגיטלית

דיגיטלית

שיחת הכרותבשיחת ההכרות אשאל כמה שאלות להכרות כללית איתכם ועם העסק שלכם על מנת שאוכל לדייק את פגישת האיפיון ועל מנת שתוכלו לשאול כל שאלה 1שיחת הכרות איפיון תכולהאפיון התכולה יעזור לנו להבין; מה יהיו הדפים באתר, איזה תוכן הוא יכלול, מה מטרת האתר, איזה פעולות מיוחדות האתר דורש 2איפיון תכולה איפיון מבנהשרטוט מבנה העמודים […]

שדרוג אתר

אתר

בנק שעות החל מ 2,500 ₪ 10 שעות ליצירת קשר בנק שעות החל מ 300₪ שעה אחת ליצירת קשר