Artboard 5

איפיון אתר

אתר

שיחת הכרותבשיחת ההכרות אשאל כמה שאלות להכרות כללית איתכם ועם העסק שלכם על מנת שאוכל לדייק את פגישת האיפיון ועל מנת שתוכלו לשאול כל שאלה 1שיחת הכרות איפיון תכולהאפיון התכולה יעזור לנו להבין; מה יהיו הדפים באתר, איזה תוכן הוא יכלול, מה מטרת האתר, איזה פעולות מיוחדות האתר דורש 2איפיון תכולה איפיון מבנהשרטוט מבנה העמודים […]